welsteil.nl

Steilpeil


Free the nipple.

Met die fantastische zomer was het toch eigenlijk misdadig dat de "nipple" ingewikkeld werd! Laten we er voor zorgen dat de 'nipple' zich ontwikkelt! De hedendaagse tendens is, gedwongen door bizarre denkbeelden en valse schaamtes, dat vrijheid meer en meer aan banden gelegd wordt en steeds preutser van aard is. De Dolle Mina's hebben zich toch in de jaren 60 niet voor niets vrijgevochten!

Toegegeven de hedendaagse maatschappij is ingewikkeld, veel vrouwen zijn ingewikkeld in angst door hun culturele achtergrond. De maatschappij heeft een mooie taak om die vrouwen te laten ontwikkelen, zich te ontdoen de van knellende banden. Sociale banden zijn knellende digitale banden geworden.
Geef ze de vrijheid...de hele zomer lang!

p

Er is toch niets vredelievender dan een 'nipple'!

Zowel voor jong als oud... (al kijkend naar de canal parade 2018 in Amsterdam).

Zoals de slotzin van een aloud Manifest al luidde: Vrouwen aller landen, ontwikkelt u!

Terug naar welsteil.nl.