Steil Peil


Er was een spannende strijd aan de gang over wie de secretaresse van het jaar 2019 zou worden. Deze verkiezing was georganiseerd door Schoevers. Op 4 april zijn uit zes genomineerden de beste drie gekozen en op 16 april wie uiteindelijk de titel in de wacht sleepte. De genomineerde die de voorkeur had van WelSteil heeft het niet gehaald.

Renate Smidt heeft de felbegeerde titel gekregen. Ook een goede keuze natuurlijk.

De vraag is echter:

Bestaat de secretaresse nog over tien jaar?

Of was het een heilloze poging om het vak 'secretaresse' levend te houden?


Robotisering: wie heeft er in 2030 nog een baan?"

Er zijn beroeps-groepen die vallen onder de bedreigde bedrijfseconomische en administratieve beroepen: secretaresses, boekhoudkundig medewerkers en boekhouders. Deze zijn zogenaamde : occupational losers.De werkgelegenheidsgroei hangt nauw samen met ontwikkelingen in de vraag naar arbeid. In een poging om inzicht te krijgen in de vraagfactoren die samenhangen met de werkgelegenheidsontwikkeling van beroepen, wordt ingegaan op zowel het IT-gebruik als de ontwikkeling van het loon in beroepen. Met de statistiek wordt de groei- en krimp in beroepsgroepen gerelateerd aan het computergebruik en probleemoplossend vermogen van werkenden in die beroepen.

Het verdwijnen van banen wordt in de literatuur vaak toegewezen aan technologische ontwikkelingen. In deze context kijken wij naar de relatie tussen groei en krimp in beroepen en de mate van computergebruik en het probleemoplossend vermogen van werkenden in die beroepen door gebruik te maken van de beschikbare indicatoren van PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Het computergebruik op het werk is tegenwoordig wijdverspreid. De vraag is wat verwacht kan worden van de relatie tussen computergebruik in beroepen en de mate waarin beroepen groeien of krimpen. Als computers puur en alleen ingezet worden als arbeid-besparende technologie, dan zou men kunnen verwachten dat de werkgelegenheidsgroei negatief correleert met het computergebruik. Indien compu-ters worden ingezet om het werk efficiënter of minder belastend te maken, dan hoeft dit negatief verwachte verband niet op te gaan. Omdat het routinematige werk aan het verdwijnen is, zou men kunnen verwachten dat de groei en krimp van beroepen in verband kan worden gebracht met het probleemoplossend vermogen.

In 2020 zijn dit de meest gevraagde vaardigheden en beroepen

Door automatisering verdwijnen niet alleen banen, er ontstaan ook nieuwe banen. Met welke vaardigheden bereid je je het beste voor op de toekomst?